C27102012443

(Español) Conocer las obligaciones legales

La Taxació Conjunta dels Drets de Propietat continguts en un determinat àmbit d’una figura de Planejament (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, Pla Parcial, …), queda regulada pels criteris establerts en les Lleis del Sòl i d’Expropiació Forçosa Estatals així com per les Lleis d’Urbanisme Autonòmiques. Des de CEIAM cabré alegret, s’ha cregut i impulsat, que para això, es realitzés una exhaustiva i detallada identificació dins de l’àmbit, dels vols, de les activitats, de les instal•lacions i dels Drets Reals, que poguessin existir i estar acreditats.