Sostre de la nau central de la Sagrada Familia

Assessorament per a la valoració patrimonial

Des de la constitució de la societat civil Cabré-Alegret, fins a l’empresa CEIAM cabré alegret, ha estat present en el dia a dia, la preocupació per a la posada en valor patrimonial. Els treballs de recerca més amplis, ho han estat en l’àmbit de la valoració patrimonial, com és el cas de la Sagrada Família l’any 2001. Igualment, la valoració al nostre país, ha anat transformant-se internament al llarg de la seva història, ara, després de la Directiva 2014/17 /EU, l’exercici professional tendeix a adaptar-se als estàndards europeus, i per això, els socis majoritaris de CEIAM cabré alegret han estat acreditats com a experts valoradors independents REV (Recognised European Valuer), per poder seguir assessorant, amb aquesta visió normalitzada europea.l