ARE Almacelles

Assessorament i anàlisis per a UNA MILLOR gestió urbanística

Amb l’entrada en vigor de la Llei del Sòl Estatal 2008 i autonòmica d’Urbanisme 2012, s’exigeix presentar estudi de viabilitat i de Sostenibilitat, en els projectes de figures derivades de planejament. Històricament, es reservava als economistes el realitzar els informes econòmics. Des de CEIAM cabré alegret, enfocats a l’economia immobiliària i amb visió generalista del procés urbanístic, sempre hem defensat la implicació dels arquitectes en aquest àmbit. L’enteniment de la voluntat projectual en un determinat àmbit urbanístic, ha comportat que les col•laboracions en aquest àmbit, siguin fructíferes, pel valor afegit que es visualitza tant des del propi procés com des dels agents participants en ell.