edifici

Empresa

CEIAM Cabré Alegret, S.L. és un despatx interdisciplinari integrat per professionals en Arquitectura i Urbanisme amb socis de reconegut prestigi i dilatada experiència professional. Ofereix els nostres serveis a l’inversor i / o consumidor, en àrees de projectes d’arquitectura de tot tipus, taxacions immobiliàries, valoracions, urbanisme.

Missió

CEIAM és un grup de professionals fundat a l’any 1991 en el món de l’economia immobiliària, i en aquesta vesant centrat en la investigació del valor dels immobles en cada moment, i ajudant a que emergeixi el seu valor.

Vissió

CEIAM defensa un servei global als clients, adaptat a les seves necessitats, en que el treball a mesura no es confon amb un treball realitzat a la carta.

Valors

  • Solucionadors de problemes
  • Formacio permanent
  • Innovació en la recerca del valor afegit
  • Confidencialitat i un tracte personal
  • Credibilitat fonamentada i provada, front altres organismes públics o privats
  • Treball pluridisciplinari en series curtes